NOTER

Data er indsamlet fra

 

  • UVM databasen

  • VisKvalitet.dk

¨

 

Data bliver påvirket ved selve udtrækket grundet krav fra Danmarks Statistik:

"Diskretion: celler med antal < 5 er blændet/anonymiseret aht. Danmarks Statistiks diskretionsregler”

 

Det medfører at mere detaljerede datasæt er en ægte delmængde af den totale mængde – men altså ikke redegør for hele datasættet

 

Der er ikke statistisk belæg for, at den manglende mulighed for at redegøre for hele datasættet i detaljer påvirker konklusionerne eller tendenserne redegjort for her på siden.