VORES MÆRKESAGER

 • Beskrive AMU's vigtighed for at ufaglærte/faglærte ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet.
   

 • Sikre flere AMU uddannelser til private udbydere
  Ved kommende udbud af AMU uddannelser, at der åbnes op for at konkurrenceudsætte yderligere FKB'er.

   

 • Sikre at private udbydere også får grundtilskud og at grundtilskuddets størrelses for alle udbydere bliver så lavt som muligt
  Som led i taxameterreformen sikre at private får et tilsvarende grundtilskud som offentlige uddannelsesinstitutioner på AMU og EUD. Endvidere arbejde for at grundtilskuddet for all bliver så lav som muligt, og derved at de variable tilskud har klart størst fokus. Dette for at sikre at uddannelsesinstitutionerne fastholder en konkurrencesituation om elever og kursister, hvilket fremmer innovation og forbedrer kundeoplevelsen for kursisten, eleven og deres arbejdsgivere. 

   

 • Forbedre momsproblematikken for private udbydere
  Momsmæssigt er private uddannelsesudbydere stillet ringere end offentlige udbydere, kun delvist kompenseret med højere taksameter priser (-8%) hvilket så også giver udfordringer, da jobcentre og selvbetalende AMU kursister kan spare 8% ved at bruge offentlige udbydere.