top of page

Foreningen af private udbydere f.m.b.a. (FPU) er en brancheforening, som har til formål at fremme privates ret til at udbyde offentlige uddannelser - f.eks. AMU.
Foreningen arbejder for at skabe bedst mulige rammer og vilkår for de private udbydere af offentlige uddannelser og kursustilbud og varetager medlemmernes interesser gennem uddannelsespolitiske initiativer.

FPU arbejder ligeledes for at fremme offentlige uddannelses- og kursustilbud med fokus på kvalitet og udvikling og samtidig øge den generelle viden i samfundet om de private udbyderes styrke på uddannelsesområdet.

bottom of page